Verpakken door
de jaren heen

Introductie cellulose procedé

Hergebruik van papier raakt al snel ingeburgerd na de introductie van het celstof- of cellulose procedé. Papiergrondstof wordt hiermee aan hout onttrokken en daardoor constanter van kwaliteit. Bovendien kan het na bewerking geconcentreerd worden verscheept, wat de transportkosten drukt. De papierindustrie groeit dan ook sterk in de tweede helft van de negentiende eeuw.