Verpakken door
de jaren heen

Strokarton

Vanaf 1870 ontwikkelt zich de strokartonfabricage in Groningen. Tot de jaren ’20 stijgen de vraag en de prijs: tijdens de Eerste Wereldoorlog hebben Engeland en Duitsland zowel karton als stro nodig. De crisisjaren ’30 brengen de capaciteit terug naar zeventig procent en de Tweede Wereldoorlog naar dertig procent. Na de oorlog kan de nieuw opgerichte Nesso (Netherlands Strawboard Selling Organisation) de teruggang niet tegenhouden: de opkomst van het grijskarton (goedkoper door hergebruik papier en sterker) en de Britse kartonindustrie doen de strokartonindustrie verdwijnen. De Nederlandse massiefkartonindustrie moet herstructureren (modernisering) en de overheid financiert substantieel mee. Deze diepte-investeringen leidden wel tot een sterke groei vanaf de jaren ’80, voor een groot deel door (keten)fusies en internationale overnames. In deze tijd komt ook de nadruk te liggen op energiebeheer en milieuvraagstukken, twee thema’s die nog steeds leven bij de Nederlandse papierindustrie.

Zie ook: