Verpakken door
de jaren heen

Inzameling kunststof- verpakkingen

In Nederland bestaat deze inzameling sinds 2007 en staat bij de burger vooral bekend met de naam ‘Plastic Heroes’. Grotere steden hebben gekozen voor een brengsysteem, de meeste gemeenten voor een haalsysteem. Een derde groep gemeenten werkt met nascheiding: het plastic wordt dan uit het restafval gesorteerd. In een aantal gemeenten wordt sinds 2015 ook PMD ingezameld: verpakkingen van Plastic, Metaal en Drankkartons. Inzameling, sortering en vermarkting worden gefinancierd door het verpakkend bedrijfsleven, dat een bijdrage per ton aan de gemeenten betaalt. Tot 2015 was dat een bedrag voor de aangeleverde tonnen – met een aparte afspraak voor kunststof verpakkingen uit nascheiding – vanaf dat jaar is dat een bedrag voor de gerecyclede tonnen. Bij het bedrijfsleven ligt de verantwoordelijkheid voor het scheiden van kunststof verpakkingen bij het bedrijf zelf en bepaalt de omvang en de mogelijkheid tot opbrengst de mate van inzameling.