Verpakken door
de jaren heen

Statiegeld

Nadat op 1 juli 2021 een nieuw statiegeldsysteem voor plastic flessen officieel inging, geldt sinds 1 april 2023 ook statiegeld op blikjes. Dat wil zeggen: op alle metalen drankverpakkingen met een inhoud van 3 liter of minder. Op blikjes met het statiegeldlogo wordt – net als op kleine plastic flesjes – statiegeld geheven.

De maatregel moet voorkomen dat de blikjes als zwerfafval in de natuur belanden en de blikjes juist meer gerecycled worden. De doelstelling is 90 procent recycling. Een schone stroom ingezamelde blikjes maakt het een stuk makkelijker om er nieuwe blikjes van te maken. Dit sluit aan bij de toenemende behoefte om kringlopen te sluiten en grondstoffen, zoals aluminium, te hergebruiken.

Implementatie SUP-maatregelen

In 2023 treden nieuwe maatregelen in werking om het gebruik van plastic wegwerpbekers en -voedselverpakkingen te verminderen. Zo wordt voor de volgende eenmalige kunststof verpakkingen per 5 januari 2023 een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) ingevoerd:

  • Eenpersoons voedselverpakkingen, zoals on-the-fgo verpakkingen en saladeschaaltjes.
  • Zakjes en wikkels waar direct uit gegeten kan worden, zoals wikkels van snoeprepen.
  • Drankverpakkingen van maximaal 3 liter.
  • Drinkbekers.
  • Lichte kunststof draagtassen.

Door dit Besluit moet een onderneming die deze eenmalige kunststof verpakkingen op de markt brengt, ook de extra kosten dekken van het opruimen van zwerfafval. Bovendien moet de onderneming specifieke bewustmakingscampagnes opzetten over herbruikbare alternatieven voor de verpakkingen en de effecten van zwerfafval.

Per 1 juli 2023 gelden verder de volgende maatregelen:

  • Eenmalige bekers en verpakkingen mogen niet meer gratis worden verstrekt.
  • Verkopers zijn verplicht om hun klant een herbruikbaar alternatief aan te bieden.
  • Het is – onder bepaalde restricties – toegestaan dat klanten zelf een verpakking meenemen.

De maatregelen komen voort uit de Single Use Plastics-richtlijn (SUP). Het doel van deze maatregelen is om het gebruik van eenmalige kunststof bekers en voedselverpakkingen in 2026 met veertig procent te verminderen ten opzichte van 2022.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat publiceerde eind 2022 het zogenoemde Afwegingskader met beslisbomen, definities en voorbeelden voor voedselverpakkingen, zakjes en wikkels, drinkbekers en drankverpakkingen. Raadpleeg voor meer informatie de dossierpagina over de SUP-richtlijn en/of de Tijdlijn wet- en regelgeving voor verpakkingen van het KIDV.