Verpakken door
de jaren heen

Kennisinstituut Duurzaam Verpakken

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) is in 2013 opgericht om bij te dragen aan een circulaire economie voor verpakkingsmateriaal. Circulair verpakken betekent dat verpakkingen zo worden ontworpen, geproduceerd en verwerkt, dat ze kunnen worden vernieuwd, gereduceerd, hergebruikt en gerecycled. Zo creëren we nieuwe economische kansen, worden we minder afhankelijk van andere landen voor grondstoffen en het is goed voor het milieu.

Samenwerking tussen leveranciers, producenten, importeurs, verpakkers, afvalverwerkers en recyclers is hiervoor essentieel. Het gaat immers om het sluiten van de hele keten: van grondstof tot hergebruik. Voorwaarde voor deze samenwerking is dat alle ketenpartijen kunnen beschikken over feitelijke kennis over duurzaam verpakken. Het KIDV zorgt voor het ontwikkelen, bijeenbrengen en delen van die kennis.