Verpakken door
de jaren heen

Herbruikbare verpakkingen

Eén van de potentiële oplossingen om verpakkingen duurzamer te maken, is hergebruik. Herbruikbare verpakkingen zijn kansrijk om de milieudruk van een verpakking terug te dringen. Ze bestaan al tientallen jaren voor dranken en transportverpakkingen. Tegenwoordig worden ook allerlei oplossingen ontwikkeld voor hergebruik van verpakkingen in andere markten, zoals verzendverpakkingen voor de e-commercesector, refill systemen voor verzorgingsproducten en verpakkingen voor take away en on the go maaltijden en dranken. Aan grootschalige en wijdverspreide toepassing daarvan ontbreekt het echter nog.

Om gezamenlijke uitdagingen en kansen van herbruikbare verpakkingen verder te onderzoeken, richtte het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) de Community of Practice Herbruikbare verpakkingen opgericht. In 2022 leidde dit initiatief tot de lancering van Planet Reuse,  het eerste Europese netwerk om de implementatie en opschaling van modellen voor herbruikbare verpakkingen te versnellen.

Bedrijven, vaak zijn het start-ups, lopen tegen het dilemma aan dat ze individueel te weinig impact hebben om veranderingen in de keten te realiseren. In de CoP kunnen ze verpakkingsuitdagingen gemeenschappelijk aanpakken. Supermarkten, merkeigenaren, dienstverleners, start-ups, kennisinstellingen en NGO’s doen mee in deze KIDV-community. Lees hier meer over de thema’s en activiteiten.

Ook uit omringende landen kwam belangstelling voor de activiteiten, zoals van Stiftung Initiative Mehrweg uit Duitsland, Circular Futures, InnOff Plastic uit Frankrijk en Zero Waste Europe. Zij stelden gezamenlijk vast dat de echte toegevoegde waarde ligt in het op Europees niveau bij elkaar brengen van professionals en samenwerking tussen die professionals mogelijk te maken. Hieruit ontstond Planet Reuse.